WZÓR

UMOWY NAJMU

Umowa najmu mieszkania to określenie wzajemnych relacji między najemcą, a wynajmującym. Może zawierać wszystko, czego strony będą sobie życzyły i co ustalą w ramach obowiązującego prawa, a w szczególności przepisów kodeksu cywilnego art. od 659 do 692 oraz ustawy o ochronie praw lokatorów. Dobrze uzgodniona i podpisana umowa najmu gwarantuje łatwiejsze rozstrzyganie ewentualnych sporów. 

.